Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by rudo.ba, on Nov 16, 2010 at 1:16:21 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Google Storage

Google Storage pre vývojárov je služba kompatibilná s S3, ktorá je momentálne vo vývoji, dostupná len na pozvanie.

Vo všeobecnosti, viď S3.

Pripojenie ku Google Storage

Musíte získať prístupové údaje (Access Key a Secret) k vášmu Google Storage účtu zo stránky Key Management. Pri prihlasovaní ku Google Storage z programu Cyberduck budete vyzvaní na zadanie údajov Access Key ako používateľské meno a Secret ako heslo.

Priečinky

Vytvorenie priečinka vo vnútri bucketu vytvorí zástupný objekt pomenovaný po priečinku, nemajúci žiadny dátový obsah a mimetype application/x-directory. Adresárové zástupné objekty vytvorené v Google Storage Manager nie sú podporované.

Súbory

Metadáta

Môžete upravovať štandardné HTTP hlavičky, pridávať vlastné HTTP hlavičky k súborom pre ukladanie metadát. Zmeny sa vykonávajú v paneli Súbor → Informácie → Google Storage.

ACL

Poskytnutie prístupu vybraným používateľom

Vybranému používateľovi možno sprístupniť dokument poskytnutím prístupu READ pre emailovú adresu registrovanú u Google. Podpísaný URL z panelu Súbor → Informácie → Google Storage formátu https://sandbox.google.com/storage/<container>/<file> overí prístup k zdroju pomocou prihlasovacích údajov k účtu Google.

Viď tiež zdieľanie súborov použitím služby Google Storage.

Obmedzenia

  • Nastavenie triedy úložiska nie je podporované.
  • V súčasnosti sú dáta ukladané výhradne v amerických datacentrách.
  • Žiadna (CDN) konfigurácia distribúcie obsahu.
  • Žiadna konfigurácia protokolovania bucketu.
  • Nie sú podporované torrentové URL.

Problémy

Prosíme, ak máte prístup k tejto službe, oznámte nám všetky nekompatibility s ktorými sa stretnete, poskytnite nám odozvu.

Odkazy

swiss made software