Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 1 (modified by rudo.ba, on Nov 9, 2010 at 2:12:00 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Growl

Ak máte nainštalovaný Growl, môžete si nakonfigurovať upozornenia na rôzne udalosti využitím systémového notifikačného systému.

Udalosti

Zoznam notifikačných udalostí zasielaných Cyberduckom, ktoré môžu byť konfigurované v paneli Growl v System Preferences:

 • Prevzatie dokončené
 • Odoslanie dokončené
 • Synchronizácia dokončená
 • Spojenie nadviazané
 • Spojenie zlyhalo
 • Prevzatie zlyhalo
 • Odoslanie zlyhalo
 • Prenos vo fronte
 • Bonjour

Upozornenia emailom

Tieto možno dosiahnuť využitím štýlu zobrazenia MailMe. Napríklad konfigurácia pre upozornenie Odoslanie dokončené je nasledovná:

 • Otvorte panel predvolieb Growl v System Preferences.
 • V karte Display Options označte štýl zobrazenia MailMe.
 • Do poľa Recipient vpíšte vašu emailovú adresu.
 • V karte Applications zvoľte pre Cyberduck možnosť Configure….
 • V zozname notifikácií označte položku Odoslanie dokončené.
 • Označte (nie predvolený) štýl zobrazenia MailMe pre túto notifikáciu.

Upozornenia zvukom

Viď Applications → Cyberduck → Notifications → Play Sound v paneli Growl v System Preferences.

swiss made software