Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/info


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:43:39 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/info

  v3 v4  
  3737Nastavenia špecifické pre službu [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3].
  3838 * Geografické umiestnenie bucketu.
  39  * [wiki:help/sk/howto/s3#SignedURLs Verejne prístupný URL] súboru s platnosťou 24 hodín. Podpísané URL s rôznymi dobami životnosti sú dotupné v ponuke ''Úpravy → Kopírovať umiestnenie''.
  40  * [wiki:help/sk/howto/s3#BitTorrentURLs Torrent URL] súboru.
  41  * Zapnutie [wiki:help/sk/howto/s3#BucketAccessLogging protokolovania] bucketu.
  42  * Výber triedy úložiska ([wiki:help/sk/howto/s3#StorageClass so zníženou redundanciou (RRS)]). Pri vybranom priečinku sa nastavenie uplatní rekurzívne (aj na vnorené položky).
  43  * Nastavenie [wiki:help/sk/howto/s3#Versions verzioningu bucketu].
  44  * Nastavenie [wiki:help/sk/howto/s3#Multi-FactorAuthenticationMFADelete odstránenia multifaktorovej autentifikácie (MFA)].
   39 * [wiki:help/sk/howto/s3#Podpísanédočasnéumiestnenia Verejne prístupný URL] súboru s platnosťou 24 hodín. Podpísané URL s rôznymi dobami životnosti sú dotupné v ponuke ''Úpravy → Kopírovať umiestnenie''.
   40 * [wiki:help/sk/howto/s3#BitTorrentumiestnenia Torrent URL] súboru.
   41 * Zapnutie [wiki:help/sk/howto/s3#Protokolovanieprístupukbucketu protokolovania] bucketu.
   42 * Výber triedy úložiska ([wiki:help/sk/howto/s3#Triedaúložiska so zníženou redundanciou (RRS)]). Pri vybranom priečinku sa nastavenie uplatní rekurzívne (aj na vnorené položky).
   43 * Nastavenie [wiki:help/sk/howto/s3#Verzie verzioningu bucketu].
   44 * Nastavenie [wiki:help/sk/howto/s3#Odstráneniemultifaktorovejautentifikácie(MFA) odstránenia multifaktorovej autentifikácie (MFA)].
  4545
  4646[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/info/Amazon%20S3.png)]]