Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by rudo.ba, on Nov 26, 2010 at 8:56:56 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Okno Informácie

Pre zobrazenie podrobných informácií o súbore vyberte ponuku Súbor → Informácie. V paneli Prehliadač predvolieb možno nastaviť, či sa okno Informácie bude správať ako inšpektor vybraných súborov, alebo sa bude otvárať individuálne pre každý súbor (napríklad pre ich porovnanie).

Panel všeobecné

Zmena názvu súboru

Zadajte nový názov súboru a stlačte kláves tabulátor pre opustenie textového poľa a vykonanie zmeny.

Spočítanie veľkosti priečinka

Rekurzívne spočíta veľkosť všetkých obsiahnutých súborov.

UNIXové oprávnenia (FTP/SFTP)

Pri pripojení k FTP alebo SFTP serveru je možné meniť oprávnenia konkrétneho súboru alebo priečinka. Tiež je možné v prehliadači vybrať viacero súborov a práva upravovať hromadne. Kliknite na zaškrtávacie políčka alebo oprávnenia zadajte osmičkovým zápisom. Rekurzívna voľba zaktualizuje všetky súbory vovnútri priečinka, avšak nezmení spúšťací bit pre súbory, ak už nie je nastavený pri rekurzívnej aktualizácii priečinka.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/info/UNIX%20Permissions.png

Prístupový kontrolný zoznam (ACL)

Pre podrobné nastavenie používateľskch oprávenení pri pripojení k Amazon S3, Google Storage alebo Google Docs upravte prístupový kontrolný zoznam.

Panel CDN

Spravujte Amazon CloudFront a Rackspace Limelight distribúcie (CDN).

Panel Amazon S3

Nastavenia špecifické pre službu Amazon S3.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/info/Amazon%20S3.png

Metadáta (HTTP hlavičky)

Zobrazenie a úprava metadát súborov.

Akékoľvek štandardné hodnoty HTTP hlavičky sú (transparentne) prefixnuté nasledovnými hodnotami podľa návodov od rôznych poskytovateľov:

  • Pre S3 sú hodnoty prefixnuté s x-amz-meta-.
  • Pre Cloud Files sú hodnoty prefixnuté s X-Object-Meta-.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/info/metadata.png

swiss made software