Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Initial Version and Version 1 of help/sk/howto/openstack


Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2010 7:21:00 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/openstack

  v1 v1  
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Swift (OpenStack Object Storage)  =
   4
   5Pomocou terminálového príkazu `defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.cf.swift.enable true` možno povoliť možnosť výberu protokolu pre pripojenie k inštalácii [http://swift.openstack.org/ Swift (OpenStack Object Storage)].
   6
   7== Kontextová cesta ==
   8
   9Pre zmenu kontextu URL z predvoleného `/v1.0`, použite príkaz `defaults write ch.sudo.cyberduck cf.authentication.context <string>`.
   10
   11
   12'''Prosíme, ak máte prístup k tejto službe, [http://trac.cyberduck.ch/newticket oznámte] nám všetky nekompatibility s ktorými sa stretnete, poskytnite nám [mailto:feedback@cyberduck.ch odozvu].'''