Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 1 (modified by rudo.ba, on Nov 17, 2010 at 7:21:00 PM) (diff)

--

Table of Contents

  1. Kontextová cesta

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Swift (OpenStack Object Storage)

Pomocou terminálového príkazu defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.cf.swift.enable true možno povoliť možnosť výberu protokolu pre pripojenie k inštalácii Swift (OpenStack Object Storage).

Kontextová cesta

Pre zmenu kontextu URL z predvoleného /v1.0, použite príkaz defaults write ch.sudo.cyberduck cf.authentication.context <string>.

Prosíme, ak máte prístup k tejto službe, oznámte nám všetky nekompatibility s ktorými sa stretnete, poskytnite nám odozvu.