Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by rudo.ba, on Dec 5, 2010 at 7:40:12 PM) (diff)

--

Table of Contents

  1. Kontextová cesta

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Swift (OpenStack Object Storage)

Pomocou terminálového príkazu defaults write ch.sudo.cyberduck protocol.cf.swift.enable true možno povoliť možnosť výberu protokolu pre pripojenie k inštalácii Swift (OpenStack Object Storage).

Kontextová cesta

Pre zmenu kontextu URL z predvoleného /v1.0, použite príkaz defaults write ch.sudo.cyberduck cf.authentication.context <string>.

Prosíme o nahlásenie akejkoľvek nekompatibility a poskytnutie odozvy.

swiss made software