Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 4 (modified by rudo.ba, on Dec 5, 2010 at 6:10:18 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Predvoľby

Používateľské predvoľby sú vo všeobecnosti diskutované v rámci jednotlivých tém na ich wiki stránkach.

Skryté konfiguračné voľby

Existujú nastavenia, ktoré ešte nie sú priamo dostupné v používateľskom rozhraní predvolieb, nakoľko nie sú považované za stabilné, resp. nie sú vo všeobecnom záujme. Zapnutie požadovanej funkcie:

  • Na počítači Mac: zapíšte príkaz do okna aplikácie Terminal, stlačte enter a reštartujte Cyberduck.
  • Pod Windows nie sú skryté konfiguračné voľby zatiaľ podporované.

Neukladať záložky

defaults write ch.sudo.cyberduck favorites.save false

Počas preberania nemeniť ikonu dokumentu na ikonu Cyberduck

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.updateIcon false

Vypnúť podporu pre Bonjour

defaults write ch.sudo.cyberduck rendezvous.enable false

Predvolené neoznačenie položky Pridať do kľúčenky v prihlasovacom dialógu

Po úspešnom prihlásení nepridávať heslo do kľúčenky.

defaults write ch.sudo.cyberduck connection.login.addKeychain false

Nepoužívať karanténu pre prevzaté súbory

Nezapisovať atribút karantény do prevzatých súborov. Use this if the Are you sure you want to open it? dialogue bugs you too often.

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.download.quarantine false

Odosielanie s dočasnými názvami súborov

Viď možnosť odosielania s dočasnými názvami súborov.

Nenačítavať favicon.ico z webového URL v okne úprav záložky

defaults write ch.sudo.cyberduck bookmark.favicon.download false

Úprava veľkosti písma v prehliadači

defaults write ch.sudo.cyberduck browser.font.size 18

Rozšírené názvy súborov

Definujte vlastný formát zobrazovania názvov súborov použitím:

defaults write ch.sudo.cyberduck browser.duplicate.format "{0} ({1}){2}"

kde zástupné symboly budú nahradené

  • {0} so základným názvom súboru
  • {1} s časovou značkou súboru
  • {2} s príponou v tvare .extension, ak sa vyskytuje v pôvodnom názve súboru.

Po odpojení zobraziť zoznam záložiek

defaults write ch.sudo.cyberduck browser.disconnect.showBookmarks true

Uprednostniť IPv6 adresy pre vyhľadávanie DNS

Viď #2539.

defaults write ch.sudo.cyberduck connection.dns.ipv6 true

Obmedzenie šírky pásma

Viď #1746. Upravte dostupné možnosti (v bajtoch).

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.bandwidth.options 102400,1073741824

Značka na ikone v docku

Pridanie značky s počtom aktívne prebiehajúcich prenosov na ikonu Cyberducku v docku.

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.dock.badge true

Príkazy pre tvorbu výpisov priečinkov (FTP)

Existuje viacero možností pre nastavenie rôznych príkazov pre tvorbu výpisov priečinkov (LIST, STAT a MLSD) pre FTP. Viď Výpis priečinka zlyhá alebo nezobrazí žiadny obsah (FTP).

Vypnutie Growl notifikácií

Pre vypnutie všetkých alebo vybraných notifikácií, otvorte System Preferences → Growl → Applications → Cyberduck a zvoľte Configure... → Notifications.

swiss made software