Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 6 and Version 7 of help/sk/howto/s3


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:24:02 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/s3

  v6 v7  
  5050Ak je povolená táto voľba v paneli ''Súbor →  Informácie'' pre bucket alebo akýkoľvek súbor v ňom obsiahnutý, budú dostupné logovacie záznamy pre tento bucket pravidelne zoskupované do logovacích súborov umiestňovaných do `<bucketname>/logs`.
  5151
  52 Ak chcete prepnúť logovanie prístupu pre ''CloudFront'', vyberte panel [wiki:help/en/howto/cloudfront#CloudFrontAccessLogging Distribúcia] v paneli ''Súbor → Informácie''.
   52Ak chcete prepnúť logovanie prístupu pre ''CloudFront'', vyberte panel [wiki:help/sk/howto/cloudfront#ProtokolovanieprístupukuCloudFront Distribúcia] v paneli ''Súbor → Informácie''.
  5353
  5454== Priečinky ==
   
  7272Skupine musíte schváliť `http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers` oprávnenia pre čítanie vašich objektov, ak ich chcete sprístupniť komukoľvek prostredníctvom bežného webového prehliadača.
  7373
  74 Ak je zapnuté [wiki:help/sk/howto/s3#BucketAccessLogging protokolovanie prístupu k bucketu], ACL bucketu bude mať pre oprávnenú skupinu `http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery` oprávnenia `READ_ACP` a `WRITE`.
   74Ak je zapnuté [wiki:help/sk/howto/s3#Protokolovanieprístupukbucketu protokolovanie prístupu k bucketu], ACL bucketu bude mať pre oprávnenú skupinu `http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery` oprávnenia `READ_ACP` a `WRITE`.
  7575
  7676=== Predvolené ACL ===
   
  9898Kopírujte podpísané URL z panelu ''Súbor → Informácie → S3''. Verejný prístup k URL je garantovaný po dobu 24 hodín (v predvolenom nastavení).
  9999
  100  * Životnosť verejne dostupných automaticky expirujúcich podpísaných URL možno nastaviť použitím [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytej voľby] {{{s3.url.expire.seconds}}}.
   100 * Životnosť verejne dostupných automaticky expirujúcich podpísaných URL možno nastaviť použitím [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytej konfiguračnej voľby] {{{s3.url.expire.seconds}}}.
  101101
  102102{{{
   
  120120Pri pokuse o pridanie vlastnej `Cache-Control` hlavičky v paneli [wiki:help/sk/howto/info Informácie] je predvolené nastavenie `Cache-Control: public,max-age=2052000`, čo znamená expiráciu vyrovnávacej pamäte za jeden mesiac (v sekundách viac či menej `60*60*24*30`).
  121121
  122  * Vlastnú predvolenú hodnotu možno nastaviť pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytej konfiguračnej voľby] `s3.cache.seconds`.
   122 * Vlastnú predvolenú hodnotu možno nastaviť pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytej konfiguračnej voľby] `s3.cache.seconds`.
  123123
  124124{{{