Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by dkocher, on Oct 8, 2010 at 10:44:14 AM) (diff)

--

Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. The English documentation is more complete.

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Podpora pre Amazon S3

Prenos súborov na váš S3 účet a prehliadanie S3 úložísk hierarchickým spôsobom, podobne ako pri iných vzdialených súborových systémoch podporovaných aplikáciou Cyberduck.

Spojenie so službou Amazon S3

Pre spojenie sú potrebné prihlasovacie údaje (Access Key ID a Secret Access Key) zo stránky s informáciami o vašom účte služby Amazon Web Services (hľadajte AWS Access Identifiers).