Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/sftp


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:30:31 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/sftp

  v3 v4  
  1616Host keys are checked against and written to `~/ssh/known_hosts` when accepted.
  1717
  18 A [wiki:help/sk/howto/bookmarks bookmark] will update its public key authentication setting from the ''IdentityFile'' configuration in `~/.ssh/config`. Also when opening a new [wiki:help/sk/howto/connection#Toolbarbutton connection] using ''File → Open Connection…'', ''IdentityFile'' and ''User'' parameters in the OpenSSH user config file are auto completed.
   18A [wiki:help/sk/howto/bookmarks bookmark] will update its public key authentication setting from the ''IdentityFile'' configuration in `~/.ssh/config`. Also when opening a new [wiki:help/sk/howto/connection#Tlačidlomvriadkunástrojov connection] using ''File → Open Connection…'', ''IdentityFile'' and ''User'' parameters in the OpenSSH user config file are auto completed.
  1919
  2020Príklad konfigurácie:
   
  6060== Otvorenie v aplikácii Terminal ==
  6161
  62 Pomocou ponuky ''Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…'' možno do prehliadača pridať ikonu ''Terminal.app''. Táto umožňuje jedným kliknutím otvoriť SSH shell pre platný pracovný priečinok.
   62Pomocou ponuky ''Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…'' možno do prehliadača pridať ikonu ''Terminal''. Táto umožňuje jedným kliknutím otvoriť SSH shell pre platný pracovný priečinok.
  6363
  6464=== Úprava príkazu SSH ===
  65 Príkaz SSH možno upraviť pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytej konfiguračnej voľby]
   65Príkaz SSH možno upraviť pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytej konfiguračnej voľby]
  6666
  6767{{{
   
  8080=== Použitie aplikácie iTerm ===
  8181
  82 Pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytej konfiguračnej voľby] možno namiesto ''Terminal.app'' nastaviť použitie terminálovej aplikácie tretej strany.
   82Pomocou [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytej konfiguračnej voľby] možno namiesto ''Terminal.app'' nastaviť použitie terminálovej aplikácie tretej strany.
  8383
  8484Príklad pre [http://iterm.sourceforge.net/ iTerm]: