Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Initial Version and Version 1 of help/sk/howto/spotlight


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2010 3:23:51 PM (9 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/spotlight

  v1 v1  
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Vyhľadávanie záložiek pomocu funkcie Spotlight =
   4
   5Pre vyhľadávanie v obsahu záložkových súborov obsahuje Cyberduck vlastný ''Spotlight Importer Plugin''.
   6
   7=== Použitie ponuky Spotlight ===
   8
   9'''Pozor:''' Ponuka ''Spotlight'' nevracia výsledky pre Cyberduckom naposledy pripojené servery, pretože nezahŕňa indexované súbory umiestnené v ''~/Library/Application Support/Cyberduck/History''. Obdobný problém platí aj pre aplikáciu [http://trac.adium.im/ticket/8320 Adium].
   10
   11Ako dočasné riešenie môžete vyexportovať všetky záložky na iné miesto, napríklad do vášho priečinka ''Documents''. V zozname záložiek označte všetky záložky (''Command-A)'' a pretiahnite ich do vášho priečinka ''Documents'' vo Finderi (napríklad si tam pre ne vyrobte nový priečinok). Následne budete môcť záložky vyhľadávať aj pomocou ponuky ''Spotlight'', a to podľa popisu aj hostname (adresy sereveru). Navyše môžete zobraziť všetky záložky vyhľadaním výrazu `kind:"Cyberduck Bookmark"`.
   12
   13=== Vytvorenie živého priečinka vo Finderi ===
   14
   15Použitím vlastných vyhľadávacích podmienok možno vo Finderi vytvoriť živý priečinok zobrazujúci všetky naposledy pripojené servery a iné záložky manuálne vyexportované z Cyberducku.
   16
   17Postup:
   18 * Vo Finderi vyberte príkaz ''File → Find''.
   19 * Ako vyhľadávaciu podmienku označte pre ''Contents'' (resp. Items matching text) zodpovedajúci text `kind:"Cyberduck Bookmark"`.
   20 * Pridajte ďalšiu podmienku stlačením tlačidla `+`.
   21 * Pre zahrnutie systémových súborov vo vlastnom vyhľadávani vyberte možnosť ''Other…'' vo vyskakovacej ponuke vyhľadávacej podmienky.
   22[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/spotlight/system%20files%20criteria.png)]]
   23 * Označte ''System files'' ako vyhľadávaciu podmienku a vyberte ''are included'' ako hodnotu.
   24
   25Správne skonfigurované uložené hľadanie vyzerá nasledovne:
   26[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/spotlight/Cyberduck%20saved%20search.png)]]
swiss made software