Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 1 (modified by rudo.ba, on Nov 9, 2010 at 3:23:51 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Vyhľadávanie záložiek pomocu funkcie Spotlight

Pre vyhľadávanie v obsahu záložkových súborov obsahuje Cyberduck vlastný Spotlight Importer Plugin.

Použitie ponuky Spotlight

Pozor: Ponuka Spotlight nevracia výsledky pre Cyberduckom naposledy pripojené servery, pretože nezahŕňa indexované súbory umiestnené v ~/Library/Application Support/Cyberduck/History. Obdobný problém platí aj pre aplikáciu Adium.

Ako dočasné riešenie môžete vyexportovať všetky záložky na iné miesto, napríklad do vášho priečinka Documents. V zozname záložiek označte všetky záložky (Command-A) a pretiahnite ich do vášho priečinka Documents vo Finderi (napríklad si tam pre ne vyrobte nový priečinok). Následne budete môcť záložky vyhľadávať aj pomocou ponuky Spotlight, a to podľa popisu aj hostname (adresy sereveru). Navyše môžete zobraziť všetky záložky vyhľadaním výrazu kind:"Cyberduck Bookmark".

Vytvorenie živého priečinka vo Finderi

Použitím vlastných vyhľadávacích podmienok možno vo Finderi vytvoriť živý priečinok zobrazujúci všetky naposledy pripojené servery a iné záložky manuálne vyexportované z Cyberducku.

Postup:

  • Vo Finderi vyberte príkaz File → Find.
  • Ako vyhľadávaciu podmienku označte pre Contents (resp. Items matching text) zodpovedajúci text kind:"Cyberduck Bookmark".
  • Pridajte ďalšiu podmienku stlačením tlačidla +.
  • Pre zahrnutie systémových súborov vo vlastnom vyhľadávani vyberte možnosť Other… vo vyskakovacej ponuke vyhľadávacej podmienky.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/spotlight/system%20files%20criteria.png

  • Označte System files ako vyhľadávaciu podmienku a vyberte are included ako hodnotu.

Správne skonfigurované uložené hľadanie vyzerá nasledovne: http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/spotlight/Cyberduck%20saved%20search.png

swiss made software