Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 2 and Version 3 of help/sk/howto/ssh


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2008 4:38:57 PM (12 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/ssh

  v2 v3  
  88Overenie totožnosti verejným kľúčom vám umožní spojenie so vzdialeným serverom bez odoslania vášho hesla cez internet. Takéto overenie totožnosti používa dva kľúče - súkromný, ktorý máte len vy (mali by ste ho uschovávať na bezpečnom mieste chránenom heslom) a verejný, ktorý je uložený na serveri s ktorým sa chcete spojiť (uložený zvyčajne systémovým administrátorom pri založení vášho účtu).
  99
  10  1. Pre vytvorenie páru verejného a súkromného kľúča spustite príkaz „ssh-keygen“ v aplikácii Terminal. Kľúče budú umiestnené do vášho~/.ssh pričinka, prípadne budete môcť upraviť alebo zmeniť toto umiestnenie.
  11 Pri vytvorení kľúčov budete vyzvaný na zadanie „passphrase“. Ak ju zadáte, budete ju musieť zadávať pri každom použití kľúčov pri overovaní totožnosti (teda pri každom nalogovaní, rovnako ako v prípde hesla).
  12 Ak „passphrase“ nezadáte (jednoducho stlačíte klávesu return), budete sa môcť nalogoať bez jej zadávania. Je to menej bezpečné, ale môže to byť naozaj užitočné.
   10 1. Pre vytvorenie páru verejného a súkromného kľúča spustite príkaz „ssh-keygen“ v aplikácii Terminal. Kľúče budú umiestnené do vášho~/.ssh pričinka, prípadne budete môcť upraviť alebo zmeniť toto umiestnenie. Pri vytvorení kľúčov budete vyzvaný na zadanie „passphrase“. Ak ju zadáte, budete ju musieť zadávať pri každom použití kľúčov pri overovaní totožnosti (teda pri každom nalogovaní, rovnako ako v prípde hesla). Ak „passphrase“ nezadáte (jednoducho stlačíte klávesu return), budete sa môcť nalogoať bez jej zadávania. Je to menej bezpečné, ale môže to byť naozaj užitočné.
  1311
  1412{{{