Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 1 and Version 2 of help/sk/howto/sync


Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2008 4:35:05 PM (12 years ago)
Author:
dkocher
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/sync

  v1 v2  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Synchronizácia =
  44
   5
   6== Súbory môžu byť synchronizované vybratím priečinka pre synchronizizáciu v okne prehliadača a zvolením ''Súbor → Synchronizovať''. ==
   7
   8
   9Budete vyzvaný vybrať lokálny priečinok vo vašom počítači, s ktorým sa bude synchronizovať. Cyberduck sa pokúsi o synchronizáciu súborov, ktoré majú rozdielnu veľkosť. Na základe časového údaja o zmene budú súbory prevzaté alebo odoslané. Budete vyzvaný na potvrdenie akcií a v prípade chýbajúcich súborov dôjde len k prevziatiu, odoslaniu alebo zrkadleniu.
   10