Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/sync


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2010 2:03:15 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/sync

  v3 v4  
  11[[TOC()]]
  22
  3 = [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Synchronizácia =
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Synchronizácia priečinkov =
   4
   5== Synchronizácia ==
   6
   7Súbory možno synchronizovať označením priečinka v prehliadači a príkazom ''Súbor → Synchronizovať…'' Následne budete vyzvaní na výber lokálneho pričinka, s ktorým sa bude synchronizovať. ~~Cyberduck sa pokúsi o synchronizáciu len súborov s rozdielnymi veľkosťami.~~ Na základe informácií o dátume zmeny budú súbory prevzaté zo servera alebo odoslané na server. Budete vyzvaní na potvrdenie akcie + či chýbajúce súbory len prevziať, len odoslať alebo (obojsmerne) zrkadliť.
   8
   9[[Image(http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/sync/Synchronize%20Folders.png)]]
   10
   11=== Zrkadlenie súborov ===
   12
   13Súbory budú prenášané v oboch smeroch: budú vytvorené ak chýbajú alebo nahradené novšími súbormi na oboch stranách (v lokálnom súborovom systéme aj na vzdialenom serveri), v závislosti na časových značkách.
   14
   15=== Len prevzatie súborov ===
   16
   17Budú prevzaté súbory vyhovujúce aspoň jednému z kritérií:
   18 * neexistujú v lokálnom súborovom systéme
   19 * majú novšiu časovú značku na vzdialenom serveri
   20
   21Žiadne súbory nebudú odoslané.
   22
   23=== Len odoslanie súborov ===
   24
   25Budú odoslané súbory vyhovujúce aspoň jednému z kritérií:
   26 * neexistujú na vzdialenom serveri
   27 * majú novšiu časovú značku v lokálnom súborovom systéme
   28
   29Žiadne súbory nebudú prevzaté.
   30
   31== Vylúčené súbory a priečinky ==
  432
  533
  6 == Súbory môžu byť synchronizované vybratím priečinka pre synchronizáciu v okne prehliadača a zvolením ''Súbor → Synchronizovať'' ==
   34Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli ''Cyberduck → Predvoľby → Priebeh → Pokročilé'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.
  735
   36{{{
   37.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS
   38}}}
  839
  9 Budete vyzvaný vybrať lokálny priečinok vo vašom počítači, s ktorým sa bude synchronizovať. Cyberduck sa pokúsi o synchronizáciu súborov, ktoré majú rozdielnu veľkosť. Na základe časového údaja o zmene budú súbory prevzaté alebo odoslané. Budete vyzvaný na potvrdenie akcií a v prípade chýbajúcich súborov dôjde len k prevziatiu, odoslaniu alebo zrkadleniu.
   40Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersAdvanced Predvoľby].