Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by dkocher, on Aug 24, 2008 at 4:35:05 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Synchronizácia

Súbory môžu byť synchronizované vybratím priečinka pre synchronizizáciu v okne prehliadača a zvolením Súbor → Synchronizovať.

Budete vyzvaný vybrať lokálny priečinok vo vašom počítači, s ktorým sa bude synchronizovať. Cyberduck sa pokúsi o synchronizáciu súborov, ktoré majú rozdielnu veľkosť. Na základe časového údaja o zmene budú súbory prevzaté alebo odoslané. Budete vyzvaný na potvrdenie akcií a v prípade chýbajúcich súborov dôjde len k prevziatiu, odoslaniu alebo zrkadleniu.