Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by Rudolf Gavlas (sk_localization), on Aug 31, 2008 at 6:24:03 PM) (diff)

SK sync help update

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Synchronizácia

Súbory môžu byť synchronizované vybratím priečinka pre synchronizáciu v okne prehliadača a zvolením Súbor → Synchronizovať

Budete vyzvaný vybrať lokálny priečinok vo vašom počítači, s ktorým sa bude synchronizovať. Cyberduck sa pokúsi o synchronizáciu súborov, ktoré majú rozdielnu veľkosť. Na základe časového údaja o zmene budú súbory prevzaté alebo odoslané. Budete vyzvaný na potvrdenie akcií a v prípade chýbajúcich súborov dôjde len k prevziatiu, odoslaniu alebo zrkadleniu.

swiss made software