Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 4 (modified by rudo.ba, on Nov 30, 2010 at 2:03:15 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Synchronizácia priečinkov

Synchronizácia

Súbory možno synchronizovať označením priečinka v prehliadači a príkazom Súbor → Synchronizovať… Následne budete vyzvaní na výber lokálneho pričinka, s ktorým sa bude synchronizovať. Cyberduck sa pokúsi o synchronizáciu len súborov s rozdielnymi veľkosťami. Na základe informácií o dátume zmeny budú súbory prevzaté zo servera alebo odoslané na server. Budete vyzvaní na potvrdenie akcie + či chýbajúce súbory len prevziať, len odoslať alebo (obojsmerne) zrkadliť.

http://trac.cyberduck.ch/raw-attachment/wiki/help/en/howto/sync/Synchronize%20Folders.png

Zrkadlenie súborov

Súbory budú prenášané v oboch smeroch: budú vytvorené ak chýbajú alebo nahradené novšími súbormi na oboch stranách (v lokálnom súborovom systéme aj na vzdialenom serveri), v závislosti na časových značkách.

Len prevzatie súborov

Budú prevzaté súbory vyhovujúce aspoň jednému z kritérií:

  • neexistujú v lokálnom súborovom systéme
  • majú novšiu časovú značku na vzdialenom serveri

Žiadne súbory nebudú odoslané.

Len odoslanie súborov

Budú odoslané súbory vyhovujúce aspoň jednému z kritérií:

  • neexistujú na vzdialenom serveri
  • majú novšiu časovú značku v lokálnom súborovom systéme

Žiadne súbory nebudú prevzaté.

Vylúčené súbory a priečinky

Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli Cyberduck → Predvoľby → Priebeh → Pokročilé budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.

.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS

Viď tiež Predvoľby.