Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Initial Version and Version 1 of help/sk/howto/transfer


Ignore:
Timestamp:
Nov 9, 2010 6:59:15 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/transfer

  v1 v1  
   1[[TOC()]]
   2
   3= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Howto] / Prenosy súborov =
   4
   5 * [wiki:help/sk/howto/download Prevzatie]
   6 * [wiki:help/sk/howto/upload Odoslanie]
   7 * [wiki:help/sk/howto/sync Synchronizácia priečinkov]
   8
   9== Pokračovanie a opätovný prenos ==
   10
   11Tlačidlo ''Pokračovať'' sa pokúsi dokončiť prenos, ktorý bol predtým prerušený. '''Pozor: niektoré servery nemusia podporovať obnovovanie prenosov – vtedy dôjde o opakovanému prenosu.'''
   12
   13== Prerušenie ==
   14
   15Prenos možno prerušiť použitím tlačidla ''Stop'' v riadku nástrojov.
   16
   17== Otvorenie prevzatých súborov ==
   18
   19Prevzatý súbor alebo priečinok možno otvoriť použitím tlačidla ''Otvoriť'' v riadku nástrojov. Pred otvorením súboru sa môže zobraziť varovné hlásenie. Viď [wiki:help/sk/howto/download#Quarantine karanténa prevzatí].
   20
   21== Zobrazenie prevzatých súborov ==
   22
   23Použitím tlačidla ''Zobraziť vo Finderi'' v riadku nástrojov možno prevzaté súbory zobraziť vo ''Finder.app''.
   24
   25== Šírka pásma ==
   26
   27Použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna „Priebeh“ možno nastaviť maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli [wiki:help/en/howto/preferences Predvoľby → Šírka pásma].
   28
   29== Počet konkurenčných prenosov ==
   30
   31Maximálny počet povolených konkurečných prenosov možno obmedziť pomocou prepínača v pravom dolnom rohu okna „Priebeh“. Predvolné nastavenie je konfigurovateľé v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences Predvoľby].
   32
   33== Prenos súborov pripojením prehliadača ==
   34
   35Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu. V nastavení [wiki:help/sk/howto/bookmarks#EditBookmark záložky] možno navoliť prenos súborov ''použitím spojenia prehliadača'' alebo ''nadviazaním nového spojenia''. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersGeneralTransferFiles Predvoľby → Priebeh → Všeobecné].
   36
   37== Vylúčené súbory a priečinky ==
   38
   39Súbory a priečinky zodpovedajúce regulárnym výrazom uvedeným v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Pokročilé'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje medadáta súborov z bežných softvérových revízií.
   40
   41{{{
   42.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS
   43}}}
   44
   45Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersAdvanced Predvoľby].
   46
   47== Kopírovanie medzi servermi ==
   48
   49Prenos medzi dvomi vzdialenými servermi je možný ťahom súborov z jedného prehliadača do druhého.