Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 4 and Version 5 of help/sk/howto/transfer


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:57:27 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/transfer

  v4 v5  
  1717== Otvorenie prevzatých súborov ==
  1818
  19 Prevzatý súbor alebo priečinok možno otvoriť použitím tlačidla ''Otvoriť'' v riadku nástrojov. Pred otvorením súboru sa môže zobraziť varovné hlásenie. Viď [wiki:help/sk/howto/download#Quarantine karanténa prevzatí].
   19Prevzatý súbor alebo priečinok možno otvoriť použitím tlačidla ''Otvoriť'' v riadku nástrojov. Pred otvorením súboru sa môže zobraziť varovné hlásenie. Viď [wiki:help/sk/howto/download#Karanténa karanténa prevzatých súborov].
  2020
  2121== Zobrazenie prevzatých súborov ==
   
  2525== Šírka pásma ==
  2626
  27 Použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna Priebeh možno nastaviť maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences Predvoľby → Šírka pásma].
   27Použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna Priebeh možno nastaviť maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences#Šírkapásma Predvoľby → Šírka pásma].
  2828
  2929== Počet konkurenčných prenosov ==
   
  3333== Prenos súborov pripojením prehliadača ==
  3434
  35 Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu. V nastavení [wiki:help/sk/howto/bookmarks#EditBookmark záložky] možno navoliť prenos súborov ''použitím spojenia prehliadača'' alebo ''nadviazaním nového spojenia''. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersGeneralTransferFiles Predvoľby → Priebeh → Všeobecné].
   35Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu. V nastavení [wiki:help/sk/howto/bookmarks#Upraveniezáložky záložky] možno navoliť prenos súborov ''použitím spojenia prehliadača'' alebo ''nadviazaním nového spojenia''. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences#PriebehVšeobecnéPrenossúborov Predvoľby → Priebeh → Všeobecné].
  3636
  3737== Vylúčené súbory a priečinky ==
  3838
  39 Súbory a priečinky zodpovedajúce regulárnym výrazom uvedeným v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Pokročilé'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje medadáta súborov z bežných softvérových revízií.
   39Súbory a priečinky zodpovedajúce regulárnym výrazom uvedeným v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Filtrovanie'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje medadáta súborov z bežných softvérových revízií.
  4040
  4141{{{
   
  4343}}}
  4444
  45 Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersAdvanced Predvoľby].
   45Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#PriebehFiltrovanie Predvoľby].
  4646
  4747== Kopírovanie medzi servermi ==