Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 5 and Version 6 of help/sk/howto/transfer


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 5:27:23 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/transfer

  v5 v6  
  2525== Šírka pásma ==
  2626
  27 Použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna Priebeh možno nastaviť maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences#Šírkapásma Predvoľby → Šírka pásma].
   27Je možné obmedziť maximálnu šírku pásma prenosov. Toto je užitočné, ak nechcete aby prenosy zaplnili celú šírku pásma internetového spojenia, čo by mohlo spomaliť iné spojenia. Maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu možno nastaviť použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna Priebeh. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli ''Predvoľby → Šírka pásma''.
  2828
  2929== Počet konkurenčných prenosov ==
   
  3131Maximálny počet povolených konkurečných prenosov možno obmedziť pomocou prepínača v pravom dolnom rohu okna Priebeh.
  3232
  33 == Prenos súborov pripojením prehliadača ==
   33== Predvoľby ==
  3434
  35 Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu. V nastavení [wiki:help/sk/howto/bookmarks#Upraveniezáložky záložky] možno navoliť prenos súborov ''použitím spojenia prehliadača'' alebo ''nadviazaním nového spojenia''. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v paneli [wiki:help/sk/howto/preferences#PriebehVšeobecnéPrenossúborov Predvoľby → Priebeh → Všeobecné].
   35=== Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov ===
  3636
  37 == Vylúčené súbory a priečinky ==
   37Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby ''nadviazaním nového spojenia'' sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe ''použitím spojenia prehliadača'' sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose je potom indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné aj individuálne pre každú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku].
  3838
  39 Súbory a priečinky zodpovedajúce regulárnym výrazom uvedeným v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Filtrovanie'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje medadáta súborov z bežných softvérových revízií.
   39Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu.
   40
   41=== Priebeh → Všeobecné → Prevzatie/Odoslanie → Existujúce súbory ===
   42 * '''Spýtať sa.''' Spýtať sa čo spraviť – pre každý prenos.
   43 * '''Prepísať.''' Prepísať existujúce súbory na mieste určenia.
   44 * '''Pokračovať.''' Preskočiť existujúce súbory rovnakej veľkosti ale pridať ak sa veľkosti súborov líšia.
   45 * '''Premenovať.''' Premenovať prenášaný súbor pridaním časovej značky do jeho názvu súboru.
   46 * '''Premenovať existujúci.''' Premeovať súbor existujúci na mieste určenia pridaním časovej značky do jeho názvu súboru.
   47 * '''Preskočiť.''' Preskočiť všetky existujúce súbory.
   48
   49=== Priebeh → Filtrovanie ===
   50Súbory zodpovedajúce určeným regulárnym výrazom možno globálne vylúčiť z prenosov. Používajú sa štanardné regulárne výrazy PERL, vygúglujte si podrobnosti. Najdôležitejšie kvalifikátory sú:
   51{{{
   52.       akýkoľvek znak
   53\d      číslo: [0-9]
   54\D      nie číslo: [^0-9]
   55\s      biely znak: [ \t\n\x0B\f\r]
   56\S      nie biely znak: [^\s]
   57\w      znak slova: [a-zA-Z_0-9]
   58\W      nie znak slova: [^\w]
   59XY      X nasledovaný s Y
   60X|Y     jeden z X alebo Y
   61X?      X, raz alebo vôbec nie
   62X*      X, nula alebo viackrát
   63X+      X, raz alebo viackrát
   64}}}
   65
   66Predvolený vzor vylučuje medadáta súborov z bežných softvérových revízií.
  4067
  4168{{{
   
  4370}}}
  4471
  45 Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#PriebehFiltrovanie Predvoľby].
   72=== Priebeh → Oprávnenia ===
  4673
  47 == Kopírovanie medzi servermi ==
   74Nastavenia oprávnení sa uplatnia pri pripojení k UNIXovému serveru použitím protokolov [wiki:help/sk/howto/ftp FTP] alebo [wiki:help/sk/howto/sftp SFTP].
  4875
  49 Prenos medzi dvomi vzdialenými servermi je možný ťahom súborov z jedného prehliadača do druhého.
   76=== Priebeh → Časové údaje ===
   77
   78Zachovanie časových údajov (dátumu zmeny) pri odosielaní alebo preberaní súborov. Ak má fungovať [wiki:help/sk/howto/sync synchronizácia], tieto voľby musia byť zapnuté.