Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 6 and Version 7 of help/sk/howto/transfer


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 5:29:48 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/transfer

  v6 v7  
  3535=== Priebeh → Všeobecné → Prenos súborov ===
  3636
  37 Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby ''nadviazaním nového spojenia'' sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe ''použitím spojenia prehliadača'' sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose je potom indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné aj individuálne pre každú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku].
   37Súbory možno prenášať buď použitím existujúceho spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového vyhradeného spojenia. Pri použití voľby ''nadviazaním nového spojenia'' sa súbory pridajú do okna priebehu a pre začatie prenosu sa nadviaže nové spojenie so serverom. Pri voľbe ''použitím spojenia prehliadača'' sa pre prenos súborov použije existujúce spojenie prehliadača. Informácia o prebiehajúcom prenose bude indikovaná len v spodnej časti okna prehliadača (bez detailného zobrazenia priebehu). Prenášané súbory nebudú pridané do okna priebehu. Toto nastavenie je dostupné aj individuálne pre každú [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložku].
  3838
  3939Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu.