Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 3 (modified by rudo.ba, on Nov 30, 2010 at 12:54:41 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Howto? / Prenosy súborov

Pokračovanie a opätovný prenos

Tlačidlo Pokračovať sa pokúsi dokončiť prenos, ktorý bol predtým prerušený. Pozor: niektoré servery nemusia podporovať obnovovanie prenosov – vtedy dôjde o opakovanému prenosu.

Prerušenie

Prenos možno prerušiť použitím tlačidla Stop v riadku nástrojov.

Otvorenie prevzatých súborov

Prevzatý súbor alebo priečinok možno otvoriť použitím tlačidla Otvoriť v riadku nástrojov. Pred otvorením súboru sa môže zobraziť varovné hlásenie. Viď karanténa prevzatí.

Zobrazenie prevzatých súborov

Použitím tlačidla Zobraziť vo Finderi v riadku nástrojov možno prevzaté súbory zobraziť vo Finder.app.

Šírka pásma

Použitím rozbaľovacej ponuky v pravom dolnom rohu okna Priebeh možno nastaviť maximálnu povolenú šírku pásma vybraného prenosu. Predvolené nastavenie je konfigurovateľné v paneli Predvoľby → Šírka pásma.

Počet konkurenčných prenosov

Maximálny počet povolených konkurečných prenosov možno obmedziť pomocou prepínača v pravom dolnom rohu okna „Priebeh“.

Prenos súborov pripojením prehliadača

Ak váš server umožňuje výhradne jedno spojenie pre daného používateľa, použite na prenos pripojenie prehliadača. Toto spôsobí nemožnosť prehliadania súborov a priečinkov počas prebiehajúceho prenosu. V nastavení záložky možno navoliť prenos súborov použitím spojenia prehliadača alebo nadviazaním nového spojenia. Predvolené nastavenie možno konfigurovať v paneli Predvoľby → Priebeh → Všeobecné.

Vylúčené súbory a priečinky

Súbory a priečinky zodpovedajúce regulárnym výrazom uvedeným v paneli Predvoľby → Priebeh → Pokročilé budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje medadáta súborov z bežných softvérových revízií.

.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS

Viď tiež Predvoľby.

Kopírovanie medzi servermi

Prenos medzi dvomi vzdialenými servermi je možný ťahom súborov z jedného prehliadača do druhého.