Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk/howto/upload


Ignore:
Timestamp:
Nov 30, 2010 9:11:45 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/upload

  v3 v4  
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Odoslanie =
  44
  5 === Použitím metódy „ťahaj a pusti“ ===
   5== Príkazom na odoslanie v ponuke ==
  66
  7 Pretiahnite súbor z Finderu do okna prehliadača.
   7Príkazom v ponuke ''Súbor → Odoslať…'' vyberte súbory pre odoslanie. Možno tiež použiť tlačidlo v riadku nástrojov, ktoré možno pridať cez ponuku ''Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…''
   8
   9=== Spôsobom ťahaj a pusti ===
   10
   11Pretiahnite súbor z ''Findera'' do okna prehliadača.
  812
  913[[Image(source:trunk/www/help/images/upload.png)]]
  1014
  11 Súbory môžete odoslať aj bez predchádzajúceho nadviazania spojenia so serverom - vhodením súboru (súborov) na záložku v lište záložiek.
   15Súbory možno odoslať aj bez predchádzajúceho nadviazania spojenia so serverom - vhodením súboru (súborov) na záložku v zozname záložiek.
  1216
  1317[[Image(source:trunk/www/help/images/drop.png)]]
  1418
  15 Poznámka: preťahovanie súborov nie je obmedzené len na ''Finder'', ale funguje napríklad aj s prílohami aplikácieMail a ďalšími aplikáciami podporujúcimi akcie so súbormi.
   19Poznámka: preťahovanie súborov nie je obmedzené len na ''Finder'', ale funguje napríklad aj s prílohami aplikácie Mail a ďalšími aplikáciami podporujúcimi akcie so súbormi.
  1620
  17 Rovnako tak môžete pretiahnuť súbory na ikonu aplikácie Cyberduck, čo spôsobí ich odoslanie na server zobrazený v najvrchnejšom okne prehliadača.
   21Rovnako tak možno pretiahnuť súbory na ikonu aplikácie Cyberduck, čo spôsobí ich odoslanie na server zobrazený v najvrchnejšom okne prehliadača.
  1822
  1923=== Použitím kopírovania a vloženia ===
  2024
  21 Skopírujte súbor vo Finderi príkazom ''Úpravy → Kopírovať'' a pre odoslanie ho vložte do okna prehliadača Cyberduck príkazom ''Úpravy → Vložiť z Finderu''.
   25Skopírujte súbor vo Finderi príkazom ''Edit → Copy'' a pre odoslanie ho vložte do okna prehliadača Cyberduck príkazom ''Úpravy → Vložiť z Findera''.
  2226
  2327[[Image(source:trunk/www/help/images/paste.png)]]
   28
   29== Oprávnenia ==
   30
   31Predvolené oprávnenia aplikované na odoslané súbory možno nastaviť v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Oprávnenia''.
   32
   33== Vylúčenie súborov a priečinkov ==
   34
   35Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli ''Predvoľby… → Priebeh → Pokročilé'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.
   36
   37{{{
   38.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS
   39}}}
   40
   41Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersAdvanced Predvoľby].
   42
   43== Možnosť odosielania s dočasným názvom súboru ==
   44
   45Existuje možnosť odosielať s dočasným názvom a súbor premenovať až po dokončení prenosu. Túto možno zapnúť nasledujúcou [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytou konfiguračnou voľbou]. Zapíšte do aplikácie ''Terminal'':
   46
   47{{{
   48defaults write ch.sudo.cyberduck queue.upload.file.temporary true
   49}}}
   50
   51Pre nastavenie vlastného vzoru dočasného názvu zapíšte:
   52
   53{{{
   54defaults write ch.sudo.cyberduck queue.upload.file.temporary.format "'{0}-{1}'"
   55}}}
   56
   57kde `{0}` je pôvodný názov súboru a `{1}` je náhodné UUID. Predvolené nastavenie používa dočasný názov súboru v tvare `filename-uuid`.
   58
   59Nedokončený prenášaný súbor nebude premenovaný. Toto je užitočné napríklad pre nahrávanie do sledovaných priečinkov, ktoré majú zaznamenať len kompletne úšpešne odoslaný súbor.