Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 4 and Version 5 of help/sk/howto/upload


Ignore:
Timestamp:
Dec 1, 2010 3:59:49 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/upload

  v4 v5  
  4343== Možnosť odosielania s dočasným názvom súboru ==
  4444
  45 Existuje možnosť odosielať s dočasným názvom a súbor premenovať až po dokončení prenosu. Túto možno zapnúť nasledujúcou [wiki:help/sk/howto/preferences#Hiddenconfigurationoptions skrytou konfiguračnou voľbou]. Zapíšte do aplikácie ''Terminal'':
   45Existuje možnosť odosielať s dočasným názvom a súbor premenovať až po dokončení prenosu. Túto možno zapnúť nasledujúcou [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytou konfiguračnou voľbou]. Zapíšte do aplikácie ''Terminal'':
  4646
  4747{{{