Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 5 and Version 6 of help/sk/howto/upload


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 5:49:34 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk/howto/upload

  v5 v6  
  22
  33= [wiki:help/sk Pomocník pre Cyberduck] / [wiki:help/sk/howto Ako na to] / Odoslanie =
   4
   5Vo všeobecnosti viď tiež [wiki:help/sk/howto/transfer Prenosy].
  46
  57== Príkazom na odoslanie v ponuke ==
   
  79Príkazom v ponuke ''Súbor → Odoslať…'' vyberte súbory pre odoslanie. Možno tiež použiť tlačidlo v riadku nástrojov, ktoré možno pridať cez ponuku ''Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…''
  810
  9 === Spôsobom ťahaj a pusti ===
   11== Spôsobom ťahaj a pusti ==
  1012
  1113Pretiahnite súbor z ''Findera'' do okna prehliadača.
   
  2123Rovnako tak možno pretiahnuť súbory na ikonu aplikácie Cyberduck, čo spôsobí ich odoslanie na server zobrazený v najvrchnejšom okne prehliadača.
  2224
  23 === Použitím kopírovania a vloženia ===
   25== Použitím kopírovania a vloženia ==
  2426
  2527Skopírujte súbor vo Finderi príkazom ''Edit → Copy'' a pre odoslanie ho vložte do okna prehliadača Cyberduck príkazom ''Úpravy → Vložiť z Findera''.
   
  2729[[Image(source:trunk/www/help/images/paste.png)]]
  2830
  29 == Oprávnenia ==
   31== Predvoľby ==
  3032
  31 Predvolené oprávnenia aplikované na odoslané súbory možno nastaviť v paneli ''Predvoľby → Priebeh → Oprávnenia''.
   33=== Priebeh → Všeobecné → Odoslanie → Odosielať s dočasnými názvami súborov ===
  3234
  33 == Vylúčenie súborov a priečinkov ==
  34 
  35 Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli ''Predvoľby… → Priebeh → Pokročilé'' budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.
  36 
  37 {{{
  38 .*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS
  39 }}}
  40 
  41 Viď tiež [wiki:help/sk/howto/preferences#TransfersAdvanced Predvoľby].
  42 
  43 == Možnosť odosielania s dočasným názvom súboru ==
  44 
  45 Existuje možnosť odosielať s dočasným názvom a súbor premenovať až po dokončení prenosu. Túto možno zapnúť nasledujúcou [wiki:help/sk/howto/preferences#Skrytékonfiguračnévoľby skrytou konfiguračnou voľbou]. Zapíšte do aplikácie ''Terminal'':
  46 
  47 {{{
  48 defaults write ch.sudo.cyberduck queue.upload.file.temporary true
  49 }}}
  50 
  51 Pre nastavenie vlastného vzoru dočasného názvu zapíšte:
   35Súbory je možné odosielať s dočasnými názvami a premenovať ich až po dokončení prenosu. Nedokončený prenášaný súbor nebude premenovaný. Toto je užitočné napríklad pri nahrávaní do sledovaných priečinkov, ktoré majú zaznamenať len kompletne úšpešne nahraný súbor. Pre nastavenie vlastného vzoru dočasného názvu zapíšte:
  5236
  5337{{{
   
  5640
  5741kde `{0}` je pôvodný názov súboru a `{1}` je náhodné UUID. Predvolené nastavenie používa dočasný názov súboru v tvare `filename-uuid`.
  58 
  59 Nedokončený prenášaný súbor nebude premenovaný. Toto je užitočné napríklad pre nahrávanie do sledovaných priečinkov, ktoré majú zaznamenať len kompletne úšpešne odoslaný súbor.
swiss made software