Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 2 (modified by dkocher, on Aug 24, 2008 at 4:34:17 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Odoslanie

Použitím metódy „ťahaj a pusti“.

Pretiahnite súbor z Finderu do okna prehliadača.

source:trunk/www/help/images/upload.png

Súbory môžete odoslať aj bez predchádzajúceho nadviazania spojenia so serverom - vhodením súboru (súborov) na záložku v lište záložiek.

source:trunk/www/help/images/drop.png

Poznámka: preťahovanie súborov nie je obmedzené len na Finder, ale funguje napríklad aj s prílohami aplikácieMail a ďalšími aplikáciami podporujúcimi akcie so súbormi.

Rovnako tak môžete pretiahnuť súbory na ikonu aplikácie Cyberduck, čo spôsobí ich odoslanie na server zobrazený v najvrchnejšom okne prehliadača.

Použitím kopírovania a vloženia.

Skopírujte súbor vo Finderi príkazom Úpravy → Kopírovať a pre odoslanie ho vložte do okna prehliadača Cyberduck príkazom Úpravy → Vložiť z Finderu.

source:trunk/www/help/images/paste.png