Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 4 (modified by rudo.ba, on Nov 30, 2010 at 9:11:45 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Odoslanie

Príkazom na odoslanie v ponuke

Príkazom v ponuke Súbor → Odoslať… vyberte súbory pre odoslanie. Možno tiež použiť tlačidlo v riadku nástrojov, ktoré možno pridať cez ponuku Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…

Spôsobom ťahaj a pusti

Pretiahnite súbor z Findera do okna prehliadača.

source:trunk/www/help/images/upload.png

Súbory možno odoslať aj bez predchádzajúceho nadviazania spojenia so serverom - vhodením súboru (súborov) na záložku v zozname záložiek.

source:trunk/www/help/images/drop.png

Poznámka: preťahovanie súborov nie je obmedzené len na Finder, ale funguje napríklad aj s prílohami aplikácie Mail a ďalšími aplikáciami podporujúcimi akcie so súbormi.

Rovnako tak možno pretiahnuť súbory na ikonu aplikácie Cyberduck, čo spôsobí ich odoslanie na server zobrazený v najvrchnejšom okne prehliadača.

Použitím kopírovania a vloženia

Skopírujte súbor vo Finderi príkazom Edit → Copy a pre odoslanie ho vložte do okna prehliadača Cyberduck príkazom Úpravy → Vložiť z Findera.

source:trunk/www/help/images/paste.png

Oprávnenia

Predvolené oprávnenia aplikované na odoslané súbory možno nastaviť v paneli Predvoľby → Priebeh → Oprávnenia.

Vylúčenie súborov a priečinkov

Súbory a priečinky vyhovujúce regulárnym výrazom nastaveným v paneli Predvoľby… → Priebeh → Pokročilé budú z prenosov vylúčené. Predvolený vzor vylučuje metadáta súborov z bežných softvérových revízií.

.*~\..*|\.DS_Store|\.svn|CVS

Viď tiež Predvoľby.

Možnosť odosielania s dočasným názvom súboru

Existuje možnosť odosielať s dočasným názvom a súbor premenovať až po dokončení prenosu. Túto možno zapnúť nasledujúcou skrytou konfiguračnou voľbou. Zapíšte do aplikácie Terminal:

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.upload.file.temporary true

Pre nastavenie vlastného vzoru dočasného názvu zapíšte:

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.upload.file.temporary.format "'{0}-{1}'"

kde {0} je pôvodný názov súboru a {1} je náhodné UUID. Predvolené nastavenie používa dočasný názov súboru v tvare filename-uuid.

Nedokončený prenášaný súbor nebude premenovaný. Toto je užitočné napríklad pre nahrávanie do sledovaných priečinkov, ktoré majú zaznamenať len kompletne úšpešne odoslaný súbor.

swiss made software