Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 6 (modified by rudo.ba, on Dec 5, 2010 at 5:49:34 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Ako na to? / Odoslanie

Vo všeobecnosti viď tiež Prenosy.

Príkazom na odoslanie v ponuke

Príkazom v ponuke Súbor → Odoslať… vyberte súbory pre odoslanie. Možno tiež použiť tlačidlo v riadku nástrojov, ktoré možno pridať cez ponuku Zobrazenie → Upraviť riadok nástrojov…

Spôsobom ťahaj a pusti

Pretiahnite súbor z Findera do okna prehliadača.

source:trunk/www/help/images/upload.png

Súbory možno odoslať aj bez predchádzajúceho nadviazania spojenia so serverom - vhodením súboru (súborov) na záložku v zozname záložiek.

source:trunk/www/help/images/drop.png

Poznámka: preťahovanie súborov nie je obmedzené len na Finder, ale funguje napríklad aj s prílohami aplikácie Mail a ďalšími aplikáciami podporujúcimi akcie so súbormi.

Rovnako tak možno pretiahnuť súbory na ikonu aplikácie Cyberduck, čo spôsobí ich odoslanie na server zobrazený v najvrchnejšom okne prehliadača.

Použitím kopírovania a vloženia

Skopírujte súbor vo Finderi príkazom Edit → Copy a pre odoslanie ho vložte do okna prehliadača Cyberduck príkazom Úpravy → Vložiť z Findera.

source:trunk/www/help/images/paste.png

Predvoľby

Priebeh → Všeobecné → Odoslanie → Odosielať s dočasnými názvami súborov

Súbory je možné odosielať s dočasnými názvami a premenovať ich až po dokončení prenosu. Nedokončený prenášaný súbor nebude premenovaný. Toto je užitočné napríklad pri nahrávaní do sledovaných priečinkov, ktoré majú zaznamenať len kompletne úšpešne nahraný súbor. Pre nastavenie vlastného vzoru dočasného názvu zapíšte:

defaults write ch.sudo.cyberduck queue.upload.file.temporary.format "'{0}-{1}'"

kde {0} je pôvodný názov súboru a {1} je náhodné UUID. Predvolené nastavenie používa dočasný názov súboru v tvare filename-uuid.

swiss made software