Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 1 (modified by dkocher, on Aug 24, 2008 at 4:24:41 PM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck / Bežné problémy

Zvláštne znaky ako napríklad „Umlaute“ sa v prehliadači nezobrazujú správne.

Skúste zmeniť použité kódovanie znakov. Viď Zobrazenie → Kódovanie.

Veľkosť priečinka sa nezobrazuje správne.

Nezobrazuje sa veľkosť jeho obsahu, ale jeho vlastná veľkosť.

Nie je možné zmeniť oprávnenia. Zobrazuje sa chybové hlásenie „FTP Error: SITE not understood“ alebo podobné.

Server nepodporuje túto funkciu (ktorá je voliteľným rozšírením FTP protokolu) a nemožno ju teda použiť.

Spojenie so serverom často prekročí časový limit. Chcem aby zostalo živé za každú cenu!

Môžete Cyberduck prinútiť odosielať príkaz no operation v zadanom časovom intervale. Viď panel Pokročilé v predvoľbách.

Často dostávam chybové hlásenie s názvom „IO Error: Broken pipe“.

Problém je v nízkom sieťovom toku, resp. spojenie je príliš pomalé alebo server nedáva odozvu.

Zobrazilo sa mi chybové hlásenie s názvom „IO Error: Read Timed Out“ pri pokuse o nadviazanie spojenia.

Ide o blokovanie žiadostí firewallom, alebo na danej adrese s daným protokolom nie je žiadny server.

Môj obľúbený editor nie je podporovaný.

Editor musí podporovať protokol externého editora (ODB).