Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 10 and Version 11 of help/sk


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2010 6:42:30 PM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk

  v10 v11  
  1111== Ako na to ==
  1212=== [wiki:help/sk/howto/connection Nadviazanie spojenia] ===
  13 Cyberduck podporuje protokoly FTP, SFTP, WebDAV, Cloud Files, Google Docs, Google Storage a Amazon S3. Existuje viacero možností nadviazania [wiki:help/sk/howto/connection spojenia].
  14 
  15       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
  16       * Popora protokolov [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] a [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus]
  17       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV]
  18         [[BR]]''Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.''
  19       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/sftp SSH/SFTP]
  20         [[BR]]''Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.''
  21       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files]
  22       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/azure Windows Azure]
  23       * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
  24         [[BR]]''Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.''
   13Cyberduck podporuje množstvo protokolov umožňujúcich pripojenie k rôznym serverom, vrátane FTP, SFTP, WebDAV, Cloud Files, Google Docs, Google Storage a Amazon S3. V závislosti na pracovnom postupe existuje viacero možností nadviazania [wiki:help/sk/howto/connection spojenia].
  2514
  2615== [wiki:help/sk/howto/browser Prehliadač] ==
swiss made software