Cyberduck Mountain Duck CLI

Changes between Version 3 and Version 4 of help/sk


Ignore:
Timestamp:
Nov 7, 2010 8:33:00 AM (10 years ago)
Author:
rudo.ba
Comment:

updated sk-help by rudo.ba

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/sk

  v3 v4  
  33= [wiki:help Pomocník pre Cyberduck] =
  44
  5 '''Contributions to this help are welcome! This is a Wiki, you can edit the pages. Please do not post questions to these pages, use the [http://forum.cyberduck.ch forum] instead.'''
   5'''Príspevky k tomuto pomocníkovi sú vítané. Keďže sa jedná sa o Wiki, možno tieto stránky priamo upravovať. Prosíme, neumiestňujte sem svoje otázky, použite radšej [http://forum.cyberduck.ch fórum].'''
  66
  7 '''Most up to date documentation can be found in the help pages in [wiki:help/en English].'''
   7'''Aktuálnu dokumentáciu možno násť v [wiki:help/en anglickej] verzii tohto pomocníka.'''
  88
  99== [wiki:help/sk/faq Často kladené otázky] ==
  1010
   11== Ako na to ==
   12=== [wiki:help/sk/howto/connection Nadviazanie spojenia] ===
   13Cyberduck podporuje protokoly FTP, SFTP, WebDAV, Cloud Files, Google Docs, Google Storage a Amazon S3. V závislosti na postupe existuje viacero možností nadviazania [wiki:help/sk/howto/connection spojenia].
  1114
  12 == Ako na to ==
  13     * [wiki:help/sk/howto/connection Nadviazanie spojenia][[BR]]
  14     * [wiki:help/sk/howto/browser Prehliadač][[BR]]
  15     * [wiki:help/sk/howto/bookmarks Záložky][[BR]]
  16     * [wiki:help/sk/howto/download Prevzatie][[BR]]
  17     * [wiki:help/sk/howto/upload Odoslanie][[BR]]
  18     * [wiki:help/sk/howto/sync Synchronizácia priečinkov][[BR]]
  19     * [wiki:help/sk/howto/edit Úpravy súborov][[BR]]
  20     * [wiki:help/sk/howto/s3 Podpora pre Amazon S3][[BR]]
  21     * [wiki:help/sk/howto/dav Podpora pre WebDAV a MobileMe iDisk][[BR]]
  22     * [wiki:help/sk/howto/ssh SSH][[BR]]
  23     * [wiki:help/sk/howto/preferences Predvoľby][[BR]]
  24     * [wiki:help/sk/howto/dashboard Widget pre Dashboard][[BR]]
   15      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/ftp FTP]
   16      * Popora protokolov [wiki:help/sk/howto/s3 Amazon S3], [wiki:help/sk/howto/googlestorage Google Storage] a [wiki:help/sk/howto/eucalyptus Eucalyptus]
   17      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/dav WebDAV]
   18        [[BR]]''Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.''
   19      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/sftp SSH/SFTP]
   20        [[BR]]''Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.''
   21      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/cloudfiles Rackspace Cloud Files]
   22      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/azure Windows Azure]
   23      * Podpora protokolu [wiki:help/sk/howto/googledocs Google Docs]
   24        [[BR]]''Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.''
  2525
  26 == [wiki:help/sk/problems Bežné problémy] ==
   26== [wiki:help/sk/howto/browser Prehliadač] ==
   27[wiki:help/sk/howto/browser Prehliadanie] vzdialených súborov formou krátkeho zoznamu alebo rozšíreného hierarchického zoznamu.
  2728
   29      * [wiki:help/sk/howto/info Okno „Informácie“]
   30      [[BR]]''Zmena prístupových práv a konfigurácia [wiki:help/sk/howto/cdn CDN]''
   31      * [wiki:help/sk/howto/quicklook QuickLook]
   32      [[BR]]''Zobrazenie súborov v okne prehliadača''
   33      * [wiki:help/sk/howto/bookmarks#WebURL Otvorenie webového umiestnenia]
   34        [[BR]]''Postup otvorenia HTTP URL vybraného súboru.''
   35      * [wiki:help/sk/howto/archives Vytvorenie a rozbalenie archívov ZIP/TAR]
   36      * [wiki:help/sk/howto/commands Zaslanie vlastných príkazov]
   37      [[BR]]''Zaslanie príkazov pre server (nedostupných cez grafické používateľské rozhranie).''
   38      * [wiki:help/sk/howto/activity Činnosť]
   39      [[BR]]''Okno „Činnosť“ zobrazuje zoznam všetkých úloh prebiehajúcich na pozadí.''
  2840
   41== [wiki:help/sk/howto/edit Úpravy súborov] ==
   42Úpravy súborov na serveri využitím [wiki:help/sk/howto/edit externých editorov].
   43
   44== [wiki:help/sk/howto/bookmarks Záložky] ==
   45Vytvorenie a úprava [wiki:help/sk/howto/bookmarks záložiek] k často pristupovaným serverom.
   46      * Podpora funkcie [wiki:help/sk/howto/spotlight Spotlight] pre súbory záložiek.
   47
   48== [wiki:help/sk/howto/transfer Prenosy súborov] ==
   49      * [wiki:help/sk/howto/transfer Všeobecné]
   50      * [wiki:help/sk/howto/download Prevzatie]
   51      * [wiki:help/sk/howto/upload Odoslanie]
   52      * [wiki:help/sk/howto/sync Synchronizácia]
   53
   54== [wiki:help/sk/howto/cdn Distribúcia obsahu (CDN)] ==
   55      * [wiki:help/sk/howto/cloudfront CloudFront]
   56      * [wiki:help/sk/howto/limelight Limelight]
   57
   58== [wiki:help/sk/howto/preferences Predvoľby] ==
   59      * Nastavenia dostupné v okne [wiki:help/sk/howto/preferences Predvoľby].
   60      * Konfigurácia [wiki:help/sk/howto/growl oznámení] služby Growl.
   61
   62== Používateľské príručky tretích strán ==
   63Návody poskytovateľov internetového pripojenia s osobitnými pokynmi pre nastavenie.
   64      * [http://support.ecenica.com/web-hosting/publishing-website/how-to-publish-your-iweb-site-without-using-mobileme/ ecenica.com - Ako uverejniť stránku vytvorenú v aplikácii iWeb bez použitia služby MobileMe]
   65      * [http://library.linode.com/networking/transfer-files-cyberduck linode.com]
   66      * [http://kb.mediatemple.net/questions/882/Setting+up+FTP+in+Cyberduck mediatemple.net]
   67      * [http://www.strato-faq.de/artikel.html?id=2355 STRATO.de]
   68      * [http://www.machosting.sk/data/ftp_cyberduck.mov MacHosting.sk – videonávod pre FTP pripojenie pomocou aplikácie Cyberduck]
   69