Cyberduck Mountain Duck CLI

Version 5 (modified by rudo.ba, on Nov 7, 2010 at 8:49:11 AM) (diff)

--

Pomocník pre Cyberduck

Príspevky k tomuto pomocníkovi sú vítané. Keďže sa jedná sa o Wiki, možno tieto stránky priamo upravovať. Prosíme, neumiestňujte sem svoje otázky, použite radšej fórum.

Aktuálnu dokumentáciu možno násť v anglickej verzii tohto pomocníka.

Často kladené otázky

Ako na to

Nadviazanie spojenia

Cyberduck podporuje protokoly FTP, SFTP, WebDAV, Cloud Files, Google Docs, Google Storage a Amazon S3. Existuje viacero možností nadviazania spojenia.

 • Podpora protokolu FTP
 • Popora protokolov Amazon S3, Google Storage a Eucalyptus
 • Podpora protokolu WebDAV
  Pripojenie k akémukoľvek WebDAV kompatibilnému serveru prostredníctvom HTTP a HTTP/SSL.
 • Podpora protokolu SSH/SFTP
  Pokročilá konfigurácia spojení SSH využitím overenia totožnosti verejným kľúčom.
 • Podpora protokolu Rackspace Cloud Files
 • Podpora protokolu Windows Azure
 • Podpora protokolu Google Docs
  Pristupujte ku všetkým vašim dokumentom a odoslaným súborom akéhokoľvek typu využívaním účtu Google Docs pre ich skladovanie.

Prehliadač

Prehliadanie vzdialených súborov formou krátkeho zoznamu alebo rozšíreného hierarchického zoznamu.

Úpravy súborov

Úpravy súborov na serveri využitím externých editorov.

Záložky

Vytvorenie a úprava záložiek k často pristupovaným serverom.

 • Podpora funkcie Spotlight pre súbory záložiek.

Prenosy súborov

Distribúcia obsahu (CDN)

Predvoľby

Používateľské príručky tretích strán

Návody poskytovateľov internetového pripojenia s osobitnými pokynmi pre nastavenie.